Liikuntaedulla maksu


Scroll down for English, please.

Meillä käyvät: Smartum-maksutavat (Smartumpay-sovelluksen kautta tai fyysisillä seteleillä), e-passi, Edenred-virike -maksutavat.

Huom. kaikissa liikuntaeduissa voit maksaa myös etänä edun sovelluksen kautta. Toimi silloin näin:

- lataa sovellus puhelimeesi 

 - etsi paikka SILTA JOOGA PILATES (sekä Sillan että Proud Pilateksen asiakkaat)

- syötä sen kortin summa, jonka haluat. Katso hinnat täältä.

- vahvista maksu

- saamme maksustasi automaattisesti sähköpostin ja syötämme kortin sinulle tilillesi eli käy luomassa tili varaaheti-palveluun. 

Jos sinulla on fyysisiä seteleitä (Smartum, Edenred), sinun pitää tulla paikan päälle tuomaan setelit ja syötämme sinulle kortin paikan päällä. Meilaa meille, jos näin ja sovitaan aika, jolloin pääset paikalle (ennen tai jälkeen tuntien).

Huom. liikuntaedulla maksaessa summa pitää muuttaa heti joksikin Sillan kortiksi eli et voi jättää rahaa "pankkiin" tulevaisuutta varten. Eli jos maksat edulla, ota meihin yhteys ja kerro, millaisen kortin haluat. Kortin voimassaoloaika alkaa maksusta / kun edellinen korttisi päättyy / kauden alussa.

Mikäli et maksun jälkeen luo tiliä varauspalveluun 2 kuukauden sisään, etumaksusi ei ole enää käytettävissä.

Mikäli et aloita korttisi käyttöä ja se jää käyttämättä voimassaoloajan aikana, emme ole velvollisia korvaamaan korttia tai pidentämään sen voimassaoloaikaa. 

Jos maksat edulla vain osan kortista, loppuosalle lähetämme maksulinkin sähköpostiisi (tarkista myös roskapostit) ja voit maksaa sen luottokortilla kotoa, minkä jälkeen syötämme tuntikortin luomallesi tilille varaaheti-palveluun. Sinun ei tarvitse välittää, vaikka jokin sovellus sanoo maksun olevan voimassa vain 15 minuuttia. Kun olet vahvistanut maksun, se menee etutililtäsi ja siirtyy meille.

Varaaheti-palvelu ei keskustele eri liikuntaetusovellusten kanssa eli et voi varaaheti-palvelussa suoraan maksaa liikuntaeduilla. Kysy muista maksutavoista!


Payment with exercise benefit

We accept: Smartum payment methods (through the Smartumpay application or with physical bills), e-passi, Edenred-virike payment methods.

Note you can also pay remotely for all exercise benefits via the benefit application. Then proceed as follows:

- download the app to your phone

- find a place SILTA JOOGA PILATES (both Silta and Proud Pilates customers)

- enter the amount of the card you want. See prices here.

- confirm payment

- we will automatically receive an email about your payment and enter the card for you in your account, i.e. go create an account in the varaaheti service (link box below).

If you have physical vouchers (Smartum, Edenred), you have to come to the studio to bring the notes and we will insert the card for you on the spot. Email us if so and we can arrange a time when you can get there (before or after classes).

Note when paying with the exercise benefit, the amount must be changed immediately to a card, i.e. you cannot leave money in the "bank" for the future. So if you pay with benefit, contact us and tell us what kind of card you want. The validity period of the card starts with payment / when your previous card expires / at the beginning of the season.

If you only pay part of the card with the benefit, we will send the payment link to your e-mail for the remaining part (check your spam as well) and you can pay it with a credit card from home, after which we will enter the class card into the account you created in the varaaheti service. You don't need to care if some app says the payment is only valid for 15 minutes. Once you have confirmed the payment, it goes from your benefit account and comes to us.

If you do not start using your card and it remains unused during the validity period, we are not obliged to replace the card or extend its validity period.

The reservation service is not connected to different sports benefit applications, which means you cannot directly pay with sports benefits in the reservation service. Ask about other payment methods!